Over ons

Adres:  Keurenplein 41
Box A6255
1069CD Amsterdam

Telefoon:  06 26521283

Email:     newsongamsterdam@yahoo.com

________________________________________________________________________

Mishon/Missie:

Onze Heer Jezus Christus is het hoofd van de gemeente (Efez. 1:21-23)
Hij is het concrete, zichtbaar geopenbaarde Woord van God. (1 Joh 1:1-4)
Het Woord van God verandert mensen en geeft hen een nieuw lied (New Song) in het hart. (Openbaring 5:9)

Het Woord van God wilt dat ieder mens, man en vrouw, beseft dat hij belangrijk is en het maximale kan bereiken in lichaam, ziel en geest. (1Tess 5:23)

Daarom tracht New Song het Woord van God eenvoudig en begrijpelijk te delen. Zodat het Woord dagelijks op een praktische en effectieve wijze toegepast kan worden en wij veranderde mensen kunnen zijn, met een nieuw lied in ons hart.
Zo kunnen we steeds het maximale bereiken in lichaam, ziel en geest.

De tekst uit Filippenzen 4:4, welke deze bediening opgenomen heeft in haar VISIE is dat een ieder mens zich altijd verheugt in de Heer opdat zo ‘3 Johannes 2’ een realiteit in het eigen leven wordt en zodoende ieder mens gezond blijft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *