Missie en Visie

Missie

Verlorenen roepen tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus;
Hen leiden tot het begrijpen van Gods plan en doel, door middel van Bijbels onderricht;
Mensen leren hoe zij dichter met God kunnen wandelen en hoe Hem te behagen door Zijn Woord te gehoorzamen; Hem tezamen dienen in perfecte eenheid.

 

Visie

Presenteer en representeer, produceer en reproduceer, het karakter en de attitude van Jezus Christus over de hele wereld met behulp van de Heilige Geest, die God de Vader ons heeft gegeven conform Zijn Woord. Mensen van alle naties, rassen en klassen inspireren met een nieuw lied tot De Heer.