Mannen

In deze bediening, voortvloeiende uit de Bijbel, gaan de mannen diep in op wat het betekent om een man van God te zijn. Er wordt stilgestaan bij de karakteristieken waaraan het meest gewerkt moet worden om een man te zijn of worden conform Gods doel. De mannenbijeenkomsten vinden elke derde maandag van de maand plaats vanaf 19:30. Elke man vanaf 18 jaar is welkom bij deze bijeenkomsten.