Kinderen

Tijdens de bijeenkomsten van de zondagschool wordt er veel aandacht besteed aan de vorming en geestelijke educatie van elk kind dat aanwezig is. Onze ‘tantes’ en ‘ooms’ wijden hun tijd toe aan elk kind. Er wordt tijd genomen om de kinderen te onderwijzen over wie zij zijn en wat God van hen verwacht. Kinderen zijn kostbaar in Gods ogen. Daarom worden de kinderen ook onderwezen in de weg van God en worden zij aangeleerd hoe de Bijbel te lezen, te bidden en hoe belangrijk dit is in hun leven.