Jeugd

New Song gelooft in de jeugdigen. Als wij vandaag sterke leiders hebben die toegewijd en integer zijn, kunnen wij morgen in rust leven op het moment dat zij overnemen wat wij hebben geïnitieerd. Om de week is er een jeugdbijeenkomst. Gedurende deze bijeenkomsten komen jongeren samen om te praten over verschillende thema’s die een rol spelen in het leven van de jongeren. Met elk thema verdiepen wij ons in het Woord van God om te onderzoeken wat dit ons leert. Ook doen wij samen leuke activiteiten met elkaar in onze vrije tijd. Het wordt elke jongere aangeraden om betrokken te zijn in alle departementen van de kerk zodat zij het dragen van verantwoordelijkheid kunnen aanleren op relatief jonge leeftijd. Alle personen tussen de 15 en 30 jaar zijn welkom om onze jeugdbijeenkomsten bij te wonen op, elke tweede zaterdag van de maand om 18:00.