Geloof

Kerkgenootschap New Song is toegewijd aan en in overeenstemming met het Woord van God en Zijn principes. Het Woord van God faalt niet en is de hoogste autoriteit in de wereld, het universum en in ons leven. De kerk baseert haar taken en werk op het Heilige Woord;
Men moet God en Zijn Woord gehoorzamen. ;

  • Men moet Jezus Christus van Nazareth aannemen als Redder en zich bekeren         van het slechte pad.
  • Men onderschrijft het belang van de Heilige Geest als Goddelijk persoon, niet        slechts een invloed of een ding. De Heilige Geest is een Goddelijk persoon, Hij       wordt verdrietig, Hij praat en Hij onderwijst ons.
  • Men erkent het belang van het hebben van een intieme relatie met de Vader,         de Schepper van alles.
  • Het huwelijk is uitermate belangrijk.
  • Liefde is de basis van alles wat wij doen of nalaten te doen.