Bijbelstudie

Als kinderen van God is het belangrijk dat wij het Woord van God kennen. Om deze reden komen wij elke vrijdag om 19:30 samen om gezamenlijk het Woord van God te bestuderen.